Download nu onze app in de appstore of playstore

Zomernieuws van de TC: Voetbalbeleid

De Technische Commissie heeft dit seizoen de afspraken vastgelegd met betrekking tot het doorstromen van individuele spelers naar een hogere leeftijdsgroep. Niet alleen de standaard doorstroming aan het eind van het seizoen maar met name tijdens het lopende seizoen. Deze afspraken zijn per leeftijdsgroep verschillend, maar als basis worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Pas na de winterstop zal er worden meegetraind/ gevoetbald met een ander groep.
  • De speler in kwestie is technisch en tactisch ver op zijn leeftijdgenoten vooruit en zou in zijn voetbal opleiding worden geblokkeerd als hij niet zou overgaan naar een hogere leeftijdsgroep. Hij krijgt tijdens het seizoen te weinig weerstand bij de trainingen en wedstrijden dat hij niets meer bij leert.
  • Welke spelers hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald door het Hoofd Opleidingen, de selectietrainers en de technisch coördinatoren. Ook zullen ouders/ verzorgers betrokken worden bij deze beslissing.
  • Bij doorstromingen wordt op korte termijn het lagere team verzwakt, maar de praktijk heeft geleerd dat er dan andere spelers opstaan en slaat dit snel weer om. Als een belangrijke schakel verdwijnt, dan zullen andere spelers dit opvangen. Het verdwijnen van dominante spelers kan er zelfs voor zorgen dat andere spelers beter tot hun recht komen en zich beter gaan ontplooien.

Bij het beleid rondom de opstelling en het wisselen wordt een verschil gemaakt in de oudere junioren (JO-19 en JO-17) en de jongere junioren (JO-15 en JO-13). Bij de eerste groep leidt het toenemende prestatievoetbal er toe dat het sterkste team het veld in gaat. Hier kan de trainer dus kiezen om met de sterkste opstelling te beginnen en alleen wissels uit te voeren als dit het team verbeterd en naar verwachting beter gaat presteren. Hier zien we dan de geleidelijke overgang naar het senioren voetbal en zal de individuele ontwikkeling ten gunste komen van de teamprestatie. Uiteraard is het zaak dat de trainer de niet-basisspelers gemotiveerd houdt om daarmee te zorgen voor continuïteit op de langere termijn.

Binnen de groep JO-15 /13 staat de individuele ontwikkeling boven de (korte termijn) teamprestatie. Vandaar dat voor deze teams het beleid is dat het wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem gebeurd. In deze groepen is een verhouding 60-40% gewenst. Dit houdt in dat elke speler minimaal 60% speeltijd moet krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast mogen 2 á 3 bepalende spelers per groep meer speeltijd krijgen om de rest naar een hoger niveau te tillen.