Download nu onze app in de appstore of playstore

Dit weekend start de gastheer/vrouw bij FC Eibergen

Een nieuwe functie binnen de club die enige introductie behoeft.

Op de zaterdagen is het de laatste jaren zo druk op de club waardoor het voor de dagdienst steeds lastiger wordt om zowel binnen “de Eibarg” als daarbuiten te kunnen acteren. De Gastheer/Gastvrouw zal vooral taken “buiten” voor zijn/haar rekening nemen. In eerste instantie betreft dat de “warme” ontvangst van de gasten/tegenstanders/scheidsrechters bij de poort met een doorverwijzing naar de dagdienst/kleedkamers.

Daarnaast is het de taak om toezicht te houden op het “goede” gebruik van de velden en kleedkamers op ons mooie sportpark. Daarbij hoort ook het op de juiste wijze (doelnetten omhoog en kleine doelen/cornervlaggen van het veld) achterlaten van het veld na een wedstrijd.

Verder zal de gastheer/gastvrouw hulp bieden daar waar nodig en samen met de dagdienst proberen om het verblijf op de club voor een ieder zo soepel en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Doordeweeks op trainingsavonden zal er steekproefsgewijs ook gekeken worden om (een deel) van bovenstaande taken in te vullen.

Als laatste maar belangrijkste is het door de bereidwilligheid van 3 vrijwilligers gelukt om dit seizoen van start te gaan. We wensen als bestuur Miriam Wielens – Lamars, Chris ten Hennepe en Ronnie ten Loohuis (coördinator) veel plezier met deze nieuwe werkzaamheden!

Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar gastheer@fceibergen.nl