• Vrienden van FC Eibergen

  “Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

  LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

  • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
  • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
  • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
  • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
  • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
  • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
  • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
  • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
  • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
  • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
  • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

   

  BESTUUR:

  • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
  • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
  • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

   

  VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

  • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
  • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
  • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
  • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
  • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

   

  BESLUITVORMING:

  • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
  • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 • Voor meer informatie over de Vrienden van FC Eibergen neem je contact op met Hendrik Jan Pelle. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 57 34 02 29.

   

  Een email sturen kan natuurlijk ook: vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl 

   

   

 • De vrienden

 • 1          Maarten ter Woerds

  2          Gerwin en Aleid Starink

  3          Bert Westhuis

  4          Henk Boevink

  5          Arnoud te Vaanholt

  6          Bennie Klijn Hesselink

  7          Arjan Fokkers

  8          Johan Schot

  9          Jan Schäperclaus

  10        Tonny  Klein Holkenborg

  11        Herman Penterman

  12        Henk Pasman

  13        Jos Siemerink

  14        Guus ten Brinke

  15        Johan Schurink

  16        Tonnie Vrieze

  17        Hendrik Jan Pelle

  18        Bert Vogel

  19        Gerrit ter Maat

  20        Paul Bauhuis

  21        Harrie en Joke Averdijk

  22        Hans Bussink

  23        Jeroen Olthof

  24        Eric Jan Wolsink

  25        Wim Staargaard

  26        Robin Klein Gunnewiek

  27        Gerry te Brake

  28        Annie Meeboer

  29        André Beuting

  30        Paul Huirne

  31        Jan Meijer

  32        Rudi Schreuder

 • 33        Henk Amsing

  34        Rudy Wantia

  35        Ronny  Vogt

  36        Wilfried Schilderinck

  37        Bert Koens

  38        Tonny  Maarse

  39        Bas Huisjes

  40        RR Omgevingsbeheer Ronnie Ruesink

  41        Dave Visser

  42        Tim Pelle

  43        Jan Bussink

  44        Harrie Alferdinck

  45        Maria Klein Holkenborg

  46        Helene Schilderinck

  47        Harrie Rothman

  48        Henk Sigger

  49        Henk Bollen

  50        Gerrit Boevink

  51        Richard Penterman

  52        Sil Pierik

  53        Cor Ordelmans

  54        Wim Bruil

  55        Jan Willem Bulters

  56        Jos te Woerd

  57        Tamo Vogel

  58        Jan Leusink

  59        Fons Klein Gunnewiek

  60        Joost Baak

  61        Anke Marjolein Simmelink

  62        Tonnie te Bogt

  63        Chris Roerdink

  64        Tom van Egdom

 • 65        Hans te Grotenhuis

  66        Henny Boevink

  67        Dirk Pardijs

  68        Merijn Westhoff

  69        Georg Koens

  70        Leo Floor

  71        Wim Lubberdink

  72        Paul Scholtenlo

  73        Gerard ter Woord

  74        Gerard Oortwijn

  75        Bennie Schot

  76        Haico Averdijk

  77        Herman Baak

  78        Pieter Koeman

  79        Chris te Hennepe

  80        Sander Huls

  81        Maykel Kuipers

  82        Dick Wagendorp

  83        Jan Relker

  84        Jacco Roerdink

  85        Dylan Timmerman

  86        Gert Jan Schot

  87        Ramy Abou Shady

  88        Maico Lansink

  89        Davey Stokkers

  90        Arno Leppink

  91        André ter Woerds

  92        Berry Kransen

  93        Kevin Bennink

  94        Mirjan Koldeweij

  95        Egbert Florijn

  96        Voetzorg Eibergen Ursela Vogt

 • 97        Peter Huybregts

  98        Dinand Abbink

  99        Patrick Geesing

  100      Jacco Smeenk

  101      Jan Vrieze

  102      Cisca Arts

  103      Hans Meyer

  104      Bertus Lappenschaar

  105      Diny Bruil

  106      Annie Raveling

  107      Albert van der Meulen

  108      Jan van Vuuren

  109      Joop Haarlink

  110      Henk Geesink

  111      Jennie Geesink

  112      Harry Zweerink

  113      Theo Ottink