• Vrienden van FC Eibergen

  “Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

  LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

  • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
  • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
  • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
  • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
  • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
  • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
  • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
  • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
  • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
  • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
  • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

   

  BESTUUR:

  • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
  • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
  • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

   

  VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

  • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
  • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
  • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
  • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
  • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

   

  BESLUITVORMING:

  • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
  • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 • Voor meer informatie over de Vrienden van FC Eibergen neem je contact op met Hendrik Jan Pelle. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 57 34 02 29.

   

  Een email sturen kan natuurlijk ook: vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl 

   

   

 • De vrienden

 • 1 Maarten  ter Woerds
  2 Gerwin en Aleid Starink
  3 Bert Westhuis
  4 Henk Boevink
  5 Arnoud te Vaanholt
  6 Bennie Klijn Hesselink
  7 Arjan  Fokkers
  8 Johan Schot
  9 Tonnie  Vrieze
  10 Jan Schäperclaus
  11 Tonny Klein Holkenborg
  12 Herman Penterman
  13 Henk Pasman
  14 Jos  Siemerink
  15 Guus ten Brinke
  16 Johan Schurink
  17 Hendrik Jan Pelle
  18 Bert Vogel
  19 Gerrit  ter Maat
  20 Paul Bauhuis
  21 Harrie en Joke Averdijk
  22 Hans Bussink
  23 Jeroen Olthof
  24 Eric Jan Wolsink
  25 Wim Staargaard
  26 Robin Klein Gunnewiek
  27 Gerry te Brake
  28 Annie Meeboer
  29 André Beuting
  30 Paul Huirne
  31 Jan Meijer
  32 Tom van Egdom
 • 33 Rudi Schreuder
  34 Henk Amsing
  35 Rudy Wantia
  36 Egbert Florijn
  37 Ronny Vogt
  38 Wilfried Schilderinck
  39 Bert  Koens
  40 Tonny Maarse
  41 Bas Huisjes
  42 Dave Visser
  43 Tim Pelle
  44 Jan Bussink
  45 Harrie   Alferdinck
  46 Maria  Klein Holkenborg
  47 Helene Schilderinck
  48 Harrie Rothman
  49 Henk  Sigger
  50 Henk Bollen
  51 Gerrit  Boevink
  52 Richard Penterman
  53 Sil Pierik
  54 Cor  Ordelmans
  55 Wim  Bruil
  56 Jan Willem  Bulters
  57 Jos  te Woerd
  58 Tamo Vogel
  59 Jan Leusink
  60 Fons Klein Gunnewiek
  61 Joost Baak
  62 Martijn van der Meer
  63 Tonnie te Bogt
  64 Chris Roerdink
  65 Hans  te Grotenhuis
 • 66 Henny Boevink
  67 Dirk Pardijs
  68 Merijn Westhoff
  69 Georg Koens
  70 Leo Floor
  71 Wim Lubberdink
  72 Paul Scholtenlo
  73 Daan Somsen
  74 Bennie Schot
  75 Haico Averdijk
  76 Herman Baak
  77 Pieter Koeman
  78 Chris te Hennepe
  79 Maykel Kuipers
  80 Dick Wagendorp
  81 Jan  Relker
  82 Jacco Roerdink
  83 Emiel Emsbroek
  84 Gert Jan Schot
  85 Ramy Abou Shady
  86 Maico Lansink
  87 Davey  Stokkers
  88 Berry Kransen
  89 Kevin Bennink
  90 Mirjan Koldeweij
  91 Voetzorg Eibergen Ursela Vogt
  92 Peter Huybregts
  93 Dinand Abbink
  94 Jacco Smeenk
  95 Jan Vrieze
  96 Cisca  Arts
  97 Hans  Meyer
  98 Bertus  Lappenschaar
  99 Diny  Bruil
 • 100 Annie  Raveling
  101 Albert  van der Meulen
  102 Jan van Vuuren
  103 Joop Haarlink
  104 André ter Woerds
  105 Henk Geesink
  106 Hans van Loosen
  107 Harry Zweerink
  108 Theo Ottink

  109

  Bennie 

  ten Barge

  110

  Ramon

  ten Dolle