Download nu onze app in de appstore of playstore

Voorlopige indeling Jeugdteams – UPDATE

UPDATE 30-5-2018

De voorlopige indelingen voor de JO19 en JO17 elftallen zijn toegevoegd!  Deze indelingen zijn te vinden onder De Club -> Downloads.


Met nog een enkele wedstrijd te gaan nadert het einde van het seizoen. Tijd om de successen te vieren en 2017/2018 af te sluiten. Echter ook tijd om voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Vanuit de Technische Commissie zijn we al een tijd bezig met coördinatoren, trainers en leiders de teamindeling te maken. Vandaag publiceren we de indeling voor de jongens t/m O15 en de meiden t/m O17. Let op dit is uitdrukkelijk een voorlopige indeling. Deze indelingen zijn te vinden onder De Club -> Downloads.

Voor komend seizoen komen wordt de letterindeling die we kennen uitgebreid. Naast de O13 en de O11 krijgen we ook de O12 en de O10. Daarbij wordt, conform de structuur bij de KNVB, een indeling gevormd per geboortejaar.

De indeling is als gezegd voorlopig. We zien een aantal afmeldingen, helaas, maar ook een grotere toename van spelers. Hier zijn we uiteraard erg blij mee, maar maakt gelijk indelen weer iets lastiger. In de basis kijken we eerst naar kwaliteit. Iedere speler wordt zoveel mogelijk op zijn/haar niveau ingedeeld zodat er goede competities gevormd kunnen worden die voor een ieder de juiste uitdaging biedt. Daarnaast kijken we naar kwantiteit, immers elk team moet over voldoende spelers beschikken (en enkele wissels) om ook te kunnen spelen. Daarbij zullen we af en toe moeten schipperen omdat de gewenste verhouding kwaliteit en kwantiteit niet altijd in elke letter even gespreid aanwezig is.

In de indeling zul je zien dat binnen de letters enkele team verdelingen qua aantallen scheef zitten of bijvoorbeeld geen keeper hebben of zelfs twee keepers. Deels doen we dit omdat in onderlinge competitie nog bekeken moet worden wie naar welk team gaat of omdat we zien dat er nog nieuwe spelers komen die we aan de teams willen gaan toevoegen. Er kunnen dus nog verschuivingen volgen voor aanvang van het nieuwe seizoen. Mocht dit spelen dan melden we dit uiteraard zo spoedig mogelijk.

Ook zullen er kinderen zijn geplaatst is bijvoorbeeld een leeftijdsgroep ouder. Dit is met name om een goede balans in kwaliteit en vaak ook kwantiteit te creëren.

Na een zeer zorgvuldige proces is dit de uitkomst geworden. Wij staan uiteraard open voor uw bevindingen. Mocht u behoefte hebben aan toelichting, vragen en/of opmerkingen dan verzoek ik u om dit per e-mail te doen naar hoofdopleiding@fceibergen.nl . Alleen dan nemen wij het in behandeling. Dit hanteren we erg strikt om te voorkomen dat er zaken langs elkaar heen gaan  en dat zaken niet bij de juiste persoon terecht komen. We hebben grote zorgvuldigheid betracht maar ondanks alle goede bedoelingen kunnen er natuurlijk best vragen ontstaan.

De indeling van de Jongens O17 en O19 zullen we uiterlijk volgende week woensdag bekend maken. Senioren volgen hierop snel.

We zijn inmiddels ook begonnen om de trainers/leiders bij elk team aan te stellen. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan het zijn dat u als ouder binnenkort uitgenodigd wordt om mee te denken over de invulling. Vele handen maken licht werk en dat gaat ook zeker op in de begeleiding van de teams. Voor al onze trainers werken we inmiddels reeds een jaar met VTON, een volledig digitaal trainingsprogramma waarbij voor elk team wekelijks verschillende trainingen uitgewerkt worden in beeld en geluid. Deze kunnen via een app gevolgd worden door trainers en spelers. Overweeg je om training te gaan geven dan is dit een fantastisch hulpmiddel waarmee je in staat wordt gesteld, om ook zonder uitgebreide voetbalkennis, op een afwisselende gestructureerde manier invulling te geven aan een training. Bij belangstelling lichten we dit graag verder toe, stuur even een berichtje naar het genoemde mailadres.

Het is ons doel om voor de zomervakantie alles klaar te hebben voor het nieuwe seizoen. Wij zullen de komende weken hier nog erg druk mee zijn en wellicht een beroep op u doen. Doel is om uiteindelijk met elkaar er voor te zorgen dat al onze spelers met heel veel plezier en uitdaging het nieuwe seizoen in rollen!!

Met sportieve groeten,

Sander Huls

Voorzitter Technische Commissie