• Vereniging

  Vereniging (Profiel)

  FC Eibergen wil een goed georganiseerde en gezellige vereniging zijn waar het goed toeven is voor bestuur, kaderleden, scheids- en grensrechters, vrijwilligers, trainers, spelers, supporters en anderen. Alle leden hebben dezelfde rechten en plichten. Sportiviteitsregels dienen door iedereen te worden gerespecteerd.

  Prestatievoetbal en recreatievoetbal naast elkaar

  Prestatievoetbal en recreatievoetbal bestaan naast elkaar. Prestatieteams spelen zo hoog mogelijk; de overige teams zijn in positieve zin ‘voor de lol’ actief. De mogelijkheid om recreatief te voetballen op zaterdag en zondag blijft bestaan. De hoogste jeugdelftallen spelen zo hoog mogelijk; de overige teams worden ingedeeld op niveau. Er moet worden gezorgd voor prima opvang en begeleiding. Ook de minder getalenteerden moeten zich op hun gemak voelen.

  Aandacht voor werving en behoud van leden

  FC Eibergen wil een gezonde groeiambitie nastreven waarbij de contributiehoogte geen drempel mag zijn om lid te worden. Elk jaar worden enkele acties gehouden t.b.v. ledenwerving en -behoud.

  Goed en voldoende vrijwillig kader is een belangrijk focuspunt

  Een goed lopende organisatie heeft aantrekkingskracht op bestuursleden, vrijwilligers, leiders en trainers. Het is een uitdaging om goed en voldoende vrijwillig kader bijeen te krijgen en te houden. Daarnaast zijn er toenemende wetten en regels, consumentgedrag, maatschappelijke invloeden als b.v. privatisering. Het is dan ook van belang om doelmatigheid als speerpunt in de organisatie te kiezen.

  Communicatie is dialoog

  Communicatie tussen de diverse geledingen in de vereniging en tussen bestuur en leden krijgt de aandacht. Open communicatie in tweerichtingsverkeer is één van de kernelementen van FC Eibergen.