Download nu onze app in de appstore of playstore

Veldonderhoud en Trainingen

In overleg met de facilitaire teams, TC, wedstrijdzaken etc is er gekeken naar onze grasvelden. Deze liggen er, net als onze accommodatie fantastisch bij. Complimenten aan de onderhoudsploeg die met veel enthousiasme en inzet alles er  aan doet om dit zo te hebben en te houden. Ook van bezoekende clubs krijgen we vaak complimenten over ons complex. Dit willen we graag zo houden!

Dit betekend dat de grasvelden gedurende de zomer ca 12 weken niet gebruikt kunnen worden. Het gras heeft tijd nodig om te herstellen en er moet onderhoud gedaan worden aan goals, belijning etc. etc.. Grasveld 5 is hiervoor inmiddels uit gebruik genomen en komt  13 augustus weer beschikbaar. Grasveld 1 en 2 zullen direct na de laatste toernooien/wedstrijden op 17 Juni buiten gebruik gesteld worden. Deze velden komen beschikbaar vanaf het eerste weekend van de bekerwedstrijden op 1 september.

Hieruit volgt dat er getraind kan blijven worden tot 15 Juni. Het is aan de trainers om te kijken hoe lang men door traint. Voor alle teams zullen na de zomervakanties de trainingen weer aanvangen vanaf 20 augustus. Selectieteams kunnen beginnen op 13 augustus. Aangezien de grasvelden 1 en 2 bij aanvang van de trainingen nog niet beschikbaar zijn zal er in een “winterrooster” getraind worden. Zodra alle indelingen etc. klaar zijn, trainers benoemt etc. verschijnt het trainingsschema op de website.

Mochten door onverhoopte weersomstandigheden de velden later beschikbaar komen dan zullen we dit tijdig melden!

Het maaiseizoen is inmiddels vol aan de gang, er wordt gemaaid op maandag en donderdag. Denk er aan dat na afloop van trainingen en wedstrijden de goals op de daarvoor bestemde plekken gezet worden, hoekvlaggen opgeruimd en de netten omhoog. We hebben zeer scherp onderhandelt over de prijs, maar dat betekend dat we omgekeerd ook moeten zorgen dat de Hacron haar werk vlot kan doen! Graag nogmaals aandacht hiervoor. De kracht zit in de herhaling, we blijven dit dus wederom roepen.

Tot slot wil ik aandacht vragen voor het gebruik van de kleedkamers en overige materialen. In het algemeen wordt hier door allen goed mee omgesprongen en blijven kleedkamers opgeruimd achter.  Mocht er echter onverwacht een keer iets sneuvelen, meldt dit a.u.b.  aan je trainer/leider of aan de mensen van facilitaire zaken. De onderhoudsploeg verzorgt graag het herstel, geen enkel probleem. Moedwillig zaken laten sneuvelen wordt minder gewaardeerd dat mag helder zijn, maar kom je iets tegen, meldt het! Het is in ons aller belang om ons prachtige complex in goede conditie te houden en de kosten in de hand te houden. Met elkaar hebben we dan ook de zorgplicht om dit te bewaken.

Met sportieve groeten,

Sander Huls – Voorzitter Technische Commissie