Download nu onze app in de appstore of playstore

Van de voorzitter

Nu de vakanties weer teneinde zijn en een ieder zijn of haar dagelijkse werkzaamheden weer heeft opgepakt, kijken wij weer uit naar aanvang van het nieuwe voetbal seizoen. Wanneer ik dit schrijf realiseer ik me dat dit voorwoord meteen ook verschijnt op onze nieuwe website die op 1 september gepresenteerd wordt. Het afgelopen jaar is hier door de commissie communicatie hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn.

Zo zijn er meer positieve ontwikkelingen te melden waarvan de contouren het afgelopen jaar al zichtbaar werden.

Een nieuwe Technische Commissie die vanaf het fundament dat in het verleden is gelegd is gaan bouwen aan een nieuwe structuur van de commissie. Er is een update van het technisch beleid  gekomen en met duidelijk geformuleerde uitgangspunten vormgegeven.

Er is ook dit jaar weer hard gewerkt om alle functies voor het nieuwe seizoen weer ingevuld te krijgen. Alles is gedaan om onze voetballers(sters) de ingrediënten aan te reiken om ook dit seizoen weer optimaal te kunnen presteren. Op lange termijn verwachten we dat al deze inspanningen zijn vruchten gaat afwerpen en is ondergeschikt aan het resultaat op korte termijn.

Ook de sponsorcommissie bestaat voor het merendeel uit nieuwe leden en is sinds september 2016 enthousiast en met nieuw elan aan de slag gegaan. Ook hier geldt dat we vanaf dag één graag resultaat willen zien maar ook hier is de prioriteit dat we een plezierige en duurzame relatie met onze sponsoren willen opbouwen. We hebben al een groot aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen en met vele bestaande sponsoren zijn de contracten verlengd.

Uiteraard zijn er altijd momenten dat we denken “dat hadden we wellicht anders moeten doen” maar we zijn allemaal vrijwilligers en moeten accepteren dat er wel eens iets minder goed gaat. En veranderingen hebben nu eenmaal tijd nodig.

Zoals gezegd een nieuw seizoen staat op punt van beginnen. Een heel bijzonder seizoen want alles zal in het teken staan van het 100-jarig jubileum. Op donderdagavond 14 september zal de aftrap worden gegeven voor dit jubileumjaar. Op deze avond zal bekend worden gemaakt hoe het programma gedurende het jubileumjaar eruit zit. Een verenigingsbrede viering, waarbij jong en oud zicht betrokken voelt en dat we er, met inzet van vele vrijwilligers, iets moois van gaan maken met zijn allen.

Het blijft bijzonder dat een club met 1100 leden het telkens weer voor  elkaar krijgt dat we wekelijks kunnen trainen, wedstrijden spelen, dat de koffie klaar is en er een kantine bezetting is. Het is prachtig om te zien dat door de inzet van heel veel vrijwilligers dit allemaal mogelijk is.

We doen dit namelijk samen (alleen kun je niets, samen kun je alles) en dit kan niet met mensen die alleen willen consumeren. Verenigen gaat over samen, zeker bij FC Eibergen.

Het is mooi om te zien dat “ de Eibarg “ een plek is waar leden, supporters, vrijwilligers en kader graag bij elkaar komen, naar elkaar omkijken en aandacht hebben voor elkaar. Alle neuzen de zelfde kant op is een veel gehoord gezegde. Maar dat betekent ook dat er geen discussie meer is.

Discussie betekent betrokkenheid en passie en dat je het beste voor hebt met je club. Uiteraard zijn er verschillen van inzicht (gelukkig maar) , maar praat er met elkaar over, zeg wat je denkt en respecteer elkaars mening en probeer je ook eens te verplaatsen in de ander. Dat zal nog meer bijdragen aan één verenigingsgevoel, een vereniging met een prachtige historie en een veelbelovende toekomst.

Laten we er met elkaar een mooi jubileumjaar van maken.

 

Wilfried Schilderinck

Voorzitter FC Eibergen