Download nu onze app in de appstore of playstore

Update herstelproces Harold Oude Veldhuis

Beste allen,

Onlangs ben ik op bezoek geweest bij onze hoofdtrainer Harold Oude Veldhuis. Via deze weg wil hij iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling (kaarten, bloemen, App berichten) tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

Hij heeft mij ook gevraagd een update te geven van zijn herstelproces. Na vaststelling van zijn ziektebeeld en het daarbij behorende behandeltraject was een opname van zes weken in het ziekenhuis noodzakelijk om het herstel in gang te zetten met als doel zonder operatie het ziektebeeld onder controle te krijgen.

Gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis kreeg hij steeds meer signalen dat na deze zes weken het herstel dusdanig gevorderd was dat een operatie niet noodzakelijk leek en verder herstel thuis kon plaatsvinden. De teleurstelling was dan ook groot dat na grondig onderzoek bleek dat ondanks zes weken ziekenhuis een operatie toch noodzakelijk bleek.

Inmiddels is Harold geopereerd en weer thuis. Het verdere herstel zal, zoals het er nu uitziet, zeker nog een halfjaar duren. Een enorme teleurstelling voor Harold die zich dit heel anders had voorgesteld, zeker ook na de periode van behandeling in het ziekenhuis, waar hij dagelijks met sprongen vooruit ging. Wat dit betekent voor de komende periode is nog niet duidelijk, maar daarover zijn wij nu in gesprek.

Namens Harold nogmaals dank voor alle belangstelling gedurende het verblijf in het ziekenhuis.

Met vriendelijke groet,
Wilfried Schilderinck
Voorzitter.