Download nu onze app in de appstore of playstore

Vrienden van FC Eibergen

ALGEMEEN / DOEL:

“Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

 • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
 • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
 • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
 • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
 • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
 • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
 • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
 • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
 • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
 • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
 • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

 

BESTUUR:

 • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
 • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
 • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

 

VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

 • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
 • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
 • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
 • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
 • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

 

BESLUITVORMING:

 • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
 • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Hendrik Jan Pelle

06-57340229

vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl

Leden Vrienden van FC Eibergen

1 Maarten ter Woerds
2 Gerwin en Aleid Starink
3 Bert Westhuis
4 Henk Boevink
5 Arnoud te Vaanholt
6 Bennie Klijn Hesselink
7 Arjan Fokkers
8 Johan Schot
9 Tonnie Vrieze
10 Jan Schäperclaus
11 Tonny Klein Holkenborg
12 Herman Penterman
13 Henk Pasman
14 Jos Siemerink
15 Guus ten Brinke
16 Johan Schurink
17 Henk Woeltjes
18 Hendrik Jan Pelle
19 Bert Vogel
20 Gerrit ter Maat
21 Paul Bauhuis
22 Harrie en Joke Averdijk
23 Hans Bussink
24 Jeroen Olthof
25 Eric Jan Wolsink
26 Wim Staargaard
27 Robin Klein Gunnewiek
28 Gerry te Brake
29 Annie Meeboer
30 André Beuting
31 Paul Huirne
32 Jan Meijer
33 Tom van Egdom
34 Rudi Schreuder
35 Henk Amsing
36 Rudy Wantia
37 Egbert Florijn
38 Ronny Vogt
39 Wilfried Schilderinck
40 Bert Koens
41 Tonny Maarse
42 Bas Huisjes
43 RR Omgevingsbeheer Ronnie Ruesink
44 Dave Visser
45 Tim Pelle
46 Jan Bussink
47 Harrie Alferdinck
48 Maria Klein Holkenborg
49 Helene Schilderinck
50 Harrie Rothman
51 Henk Sigger
52 Henk Bollen
53 Gerrit Boevink
54 Richard Penterman
55 Sil Pierik
56 Cor Ordelmans
57 Wim Bruil
58 Frits Slotboom
59 Jos te Woerd
60 Tamo Vogel
61 Jan Leusink
62 Fons Klein Gunnewiek
63 Joost Baak
64 Anke Marjolein Simmelink
65 Tonnie te Bogt
66 Chris Roerdink
67 Niek Boevink
68 Hans te Grotenhuis
69 Henny Boevink
70 Dirk Pardijs
71 Merijn Westhoff
72 Georg Koens
73 Leo Floor
74 Wim Lubberdink
75 Paul Scholtenlo
76 Gerard ter Woord
77 Gerard Oortwijn
78 Bennie Schot
79 Haico Averdijk
80 Herman Baak
81 Pieter Koeman
82 Chris te Hennepe
83 Sander Huls
84 Maykel Kuipers
85 Dick Wagendorp
86 Jan Relker
87 Jacco Roerdink
88 Dylan Timmerman
89 Gert Jan Schot
90 Ramy Abou Shady
91 Maico Lansink
92 Davey Stokkers
93 Arno Leppink
94 Niels en Gé Wansink
95 Peter Stoverink
96 Berry Kransen
97 Kevin Bennink
98 Mirjan Koldeweij
99 Marije Boevink
100 Voetzorg Eibergen Ursela Vogt
101 Peter Huybregts
102 Dinand Abbink
103 Patrick Geesing
104 Jacco Smeenk
105 Jan Vrieze
106 Cisca Arts
107 Hans Meyer