Download nu onze app in de appstore of playstore

Vrienden van FC Eibergen

ALGEMEEN / DOEL:

“Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

 • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
 • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
 • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
 • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
 • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
 • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
 • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
 • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
 • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
 • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
 • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

 

BESTUUR:

 • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
 • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
 • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

 

VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

 • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
 • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
 • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
 • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
 • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

 

BESLUITVORMING:

 • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
 • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Hendrik Jan Pelle

06-57340229

vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl

Leden Vrienden van FC Eibergen

1Maartenter Woerds
2Gerwin en AleidStarink
3BertWesthuis
4HenkBoevink
5Arnoudte Vaanholt
6BennieKlijn Hesselink
7ArjanFokkers
8JohanSchot
9TonnieVrieze
10JanSchäperclaus
11TonnyKlein Holkenborg
12HermanPenterman
13HenkPasman
14JosSiemerink
15Guusten Brinke
16JohanSchurink
17HenkWoeltjes
18Hendrik JanPelle
19BertVogel
20Gerritter Maat
21PaulBauhuis
22Harrie en JokeAverdijk
23HansBussink
24JeroenOlthof
25Eric JanWolsink
26WimStaargaard
27RobinKlein Gunnewiek
28Gerryte Brake
29AnnieMeeboer
30AndréBeuting
31PaulHuirne
32JanMeijer
33Tomvan Egdom
34RudiSchreuder
35HenkAmsing
36RudyWantia
37EgbertFlorijn
38RonnyVogt
39WilfriedSchilderinck
40BertKoens
41TonnyMaarse
42BasHuisjes
43RR OmgevingsbeheerRonnie Ruesink
44DaveVisser
45TimPelle
46JanBussink
47HarrieAlferdinck
48MariaKlein Holkenborg
49HeleneSchilderinck
50HarrieRothman
51HenkSigger
52HenkBollen
53GerritBoevink
54RichardPenterman
55SilPierik
56CorOrdelmans
57WimBruil
58FritsSlotboom
59Joste Woerd
60TamoVogel
61JanLeusink
62FonsKlein Gunnewiek
63JoostBaak
64Anke MarjoleinSimmelink
65Tonniete Bogt
66ChrisRoerdink
67NiekBoevink
68Hanste Grotenhuis
69HennyBoevink
70DirkPardijs
71MerijnWesthoff
72GeorgKoens
73LeoFloor
74WimLubberdink
75PaulScholtenlo
76Gerardter Woord
77GerardOortwijn
78BennieSchot
79HaicoAverdijk
80HermanBaak
81PieterKoeman
82Christe Hennepe
83SanderHuls
84MaykelKuipers
85DickWagendorp
86JanRelker
87JaccoRoerdink
88DylanTimmerman
89Gert JanSchot
90RamyAbou Shady
91MaicoLansink
92DaveyStokkers
93ArnoLeppink
94Niels en GéWansink
95PeterStoverink
96BerryKransen
97KevinBennink
98MirjanKoldeweij
99MarijeBoevink
100Voetzorg EibergenUrsela Vogt
101PeterHuybregts
102DinandAbbink
103PatrickGeesing
104JaccoSmeenk
105JanVrieze
106CiscaArts
107HansMeyer