Download nu onze app in de appstore of playstore

Vrienden van FC Eibergen

ALGEMEEN / DOEL:

“Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

 • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
 • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
 • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
 • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
 • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
 • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
 • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
 • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
 • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
 • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
 • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

 

BESTUUR:

 • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
 • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
 • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

 

VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

 • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
 • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
 • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
 • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
 • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

 

BESLUITVORMING:

 • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
 • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Hendrik Jan Pelle

06-57340229

vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl

Leden Vrienden van FC Eibergen

1 Maarten ter Woerds
2 Gerwin en Aleid Starink
3 Bert Westhuis
4 Henk Boevink
5 Arnoud te Vaanholt
6 Bennie Klijn Hesselink
7 Arjan Fokkers
8 Johan Schot
9 Jan Schäperclaus
10 Tonny Klein Holkenborg
11 Herman Penterman
12 Henk Pasman
13 Jos Siemerink
14 Guus ten Brinke
15 Johan Schurink
16 Henk Woeltjes
17 Hendrik Jan Pelle
18 Bert Vogel
19 Gerrit ter Maat
20 Paul Bauhuis
21 Harrie en Joke Averdijk
22 Hans Bussink
23 Jeroen Olthof
24 Eric Jan Wolsink
25 Wim Staargaard
26 Robin Klein Gunnewiek
27 Gerry te Brake
28 Annie Meeboer
29 André Beuting
30 Paul Huirne
31 Jan Meijer
32 Rudi Schreuder
33 Henk Amsing
34 Rudy Wantia
35 Ronny Vogt
36 Wilfried Schilderinck
37 Bert Koens
38 Tonny Maarse
39 Bas Huisjes
40 RR Omgevingsbeheer Ronnie Ruesink
41 Dave Visser
42 Tim Pelle
43 Jan Bussink
44 Harrie Alferdinck
45 Maria Klein Holkenborg
46 Helene Schilderinck
47 Harrie Rothman
48 Henk Sigger
49 Henk Bollen
50 Gerrit Boevink
51 Richard Penterman
52 Sil Pierik
53 Cor Ordelmans
54 Wim Bruil
55 Jan Willem Bulters
56 Jos te Woerd
57 Tamo Vogel
58 Jan Leusink
59 Fons Klein Gunnewiek
60 Joost Baak
61 Anke Marjolein Simmelink
62 Tonnie te Bogt
63 Chris Roerdink
64 Niek Boevink
65 Hans te Grotenhuis
66 Henny Boevink
67 Dirk Pardijs
68 Merijn Westhoff
69 Georg Koens
70 Leo Floor
71 Wim Lubberdink
72 Paul Scholtenlo
73 Gerard ter Woord
74 Gerard Oortwijn
75 Bennie Schot
76 Haico Averdijk
77 Herman Baak
78 Pieter Koeman
79 Chris te Hennepe
80 Sander Huls
81 Maykel Kuipers
82 Dick Wagendorp
83 Jan Relker
84 Jacco Roerdink
85 Dylan Timmerman
86 Gert Jan Schot
87 Ramy Abou Shady
88 Maico Lansink
89 Davey Stokkers
90 Arno Leppink
91 Peter Stoverink
92 Berry Kransen
93 Kevin Bennink
94 Mirjan Koldeweij
95 Marije Boevink
96 Voetzorg Eibergen Ursela Vogt
97 Peter Huybregts
98 Dinand Abbink
99 Patrick Geesing
100 Jacco Smeenk
101 Jan Vrieze
102 Cisca Arts
103 Hans Meyer
104 Bertus Lappenschaar
105 Diny Bruil
106 Annie Raveling