Download nu onze app in de appstore of playstore

Vrienden van FC Eibergen

ALGEMEEN / DOEL:

“Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

 • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
 • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
 • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
 • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
 • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
 • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
 • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
 • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
 • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
 • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
 • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

 

BESTUUR:

 • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
 • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
 • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

 

VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

 • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
 • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
 • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
 • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
 • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

 

BESLUITVORMING:

 • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
 • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

Hendrik Jan Pelle

06-57340229

vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl

Leden Vrienden van FC Eibergen

1Maartenter Woerds
2Gerwin en AleidStarink
3BertWesthuis
4HenkBoevink
5Arnoudte Vaanholt
6BennieKlijn Hesselink
7ArjanFokkers
8JohanSchot
9TonnieVrieze
10JanSchäperclaus
11TonnyKlein Holkenborg
12HermanPenterman
13HenkPasman
14JosSiemerink
15Guusten Brinke
16JohanSchurink
17HenkWoeltjes
18Hendrik JanPelle
19BertVogel
20Gerritter Maat
21PaulBauhuis
22Harrie en JokeAverdijk
23HansBussink
24JeroenOlthof
25Eric JanWolsink
26WimStaargaard
27RobinKlein Gunnewiek
28DaanVoortman
29Gerryte Brake
30AnnieMeeboer
31AndréBeuting
32PaulHuirne
33JanMeijer
34Tomvan Egdom
35RudiSchreuder
36HenkAmsing
37RudyWantia
38ThijsLuiken
39EgbertFlorijn
40RonnyVogt
41WilfriedSchilderinck
42BertKoens
43TonnyMaarse
44BasHuisjes
45RR OmgevingsbeheerRonnie Ruesink
46DaveVisser
47TimPelle
48JanBussink
49HarrieAlferdinck
50MariaKlein Holkenborg
51HeleneSchilderinck
52HarrieRothman
53HenkSigger
54HenkBollen
55GerritBoevink
56RichardPenterman
57CoenGroot Kormelinck
58SilPierik
59CorOrdelmans
60WimBruil
61FritsSlotboom
62Joste Woerd
63TamoVogel
64JanLeusink
65FonsKlein Gunnewiek
66JoostBaak
67Anke MarjoleinSimmelink
68Tonniete Bogt
69ChrisRoerdink
70NiekBoevink
71Hanste Grotenhuis
72HennyBoevink
73DirkPardijs
74MerijnWesthoff
75GeorgKoens
76LeoFloor
77WimLubberdink
78PaulScholtenlo
79Gerardter Woord
80GerardOortwijn
81BennieSchot
82HaicoAverdijk
83HermanBaak
84LeoKolkman
85BasBollen
86PieterKoeman
87Christe Hennepe
88SanderHuls
89MaykelKuipers
90ErikHeinen
91DickWagendorp
92JanRelker
93JaccoRoerdink
94DylanTimmerman
95Gert JanSchot
96RamyAbou Shady
97MichelWielens
98MaicoLansink
99DaveyStokkers
100LesterStofkoper
101SandraOevering
102Niels en GéWansink
103PeterStoverink
104BerryKransen
105PetraPenterman
106KevinBennink
107MirjanKoldeweij
108MarijeBoevink
109Voetzorg EibergenUrsela Vogt
110PeterHuybregts
111DinandAbbink
112PatrickGeesing
113JaccoSmeenk