Download nu onze app in de appstore of playstore

Selectie procedures en samenstelling teams FC Eibergen seizoen 2019 – 2020

De selectie procedure bij FC Eibergen heeft dit jaar een iets ander karakter dan voorgaande jaren. Echter de basis is het zelfde gebleven. Een korte uitleg. Normaal gesproken worden de teams samengesteld naar grondig overleg met alle betrokkenen rondom de teams. Twee keer per seizoen worden er evaluatie formulieren ingenomen waarin de trainers en/of leiders de vorderingen van de spelers kunnen aangeven. Daarnaast kan dan de technisch coördinator per letter in gesprek gaan met de trainers als hij of zij dat nodig vind. Deze evaluatieformulieren komen dan terecht bij het hoofdopleidingen die ze ook nog een keer weer doorneemt. De gegevens die hieruit voortkomen zijn dan bepalend voor de team samenstelling.

Er wordt bij het samenstellen van de selectie teams gekeken naar de  volgende kwaliteiten

  1. Technisch kwaliteiten
  2. Tactische kwaliteiten
  3. Fysieke kwaliteiten
  4. Mentale kwaliteiten

Het is moeilijk aan te geven welke kwaliteit nu bovenaan moet staan. Uiteraard blijven de voetbal technische kwaliteiten de boventoon voeren. Maar dan wordt het lastig, vooral omdat je ook met jonge, leergierige jeugdigen te maken hebt, waarbij ook de persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingen een rol gaan spelen. Bij FC Eibergen hebben we besloten om vanaf dit seizoen vooral de mentale factoren een wat meer belangrijkere plaats in de hiërarchie te geven. Dan gaat het speciaal om trainingsopkomst, instelling tijdens de trainingen en wedstrijden en omgang met medespelers, trainers, leiders scheidsrechters tegenstanders en publiek enz.. Dat hierdoor een verschuiving gaat plaats vinden in de keuzes, is hieraan inherent. Dan kan het dus voorkomen dat een speler of speelster met goede mentale eigenschappen de voorkeur krijgt boven een speler met goede technische kwaliteiten en die juist die mentale factoren nog niet goed beheerst. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen weg terug is voor deze spelers. Als blijkt dat ze daarna zijn gegroeid in deze factoren wordt de situatie opnieuw bekeken  en kan het besluit worden genomen om de betreffende speler alsnog weer door te zetten naar een hoger selectieteam.  De huidige technische commissie is er van overtuigt dat dit in de toekomst een zeer positieve uitwerking zal hebben op onze opleiding.  Dat dit even een andere denkwijze van spelers, ouder(s) en of begeleiders vraagt is ons ook duidelijk.

Het moge duidelijk zijn, gezien het bovenstaande,  dat de teams voor het seizoen 2019 – 2020 met de nodige zorgvuldigheid zijn opgesteld. Alle trainers, leiders en begeleiders hebben hun zegje kunnen doen. Ondanks dat, realiseren wij ons dat jij als speler of u als ouder(s) misschien toch nog vragen /opmerkingen naar aanleiding van bv de voorlopige indelingen van de teams hebt. Zo ja, dan kunt u dit via de mail kenbaar maken en wordt het in behandeling genomen en komen we hierop terug bij u. Sturen naar: hoofdopleiding@fceibergen.nl.

https://www.fceibergen.nl/de-club/voorlopige-teamindelingen-2019-2020

Namens de technische commissie

H.O. Cor Ordelmans