Download nu onze app in de appstore of playstore

Op naar de 100……!

Een impressie van de algemene ledenvergadering van woensdag 27 september 2017

Deze ledenvergadering stond vooral in het teken van een vooruitblik van de viering van 100 jaar voetbal in Eibergen. De historische oprichtingsdatum van onze club is namelijk 24 april 1918. Na de opening door de voorzitter Wilfried Schilderinck werden de leden die tijdens het afgelopen jaar zijn overleden in een moment van stilte herdacht.

 

Jaarverslag

In een mondeling verslag blikte de voorzitter terug naar het afgelopen seizoen. Allereerst haalde hij aantal positieve zaken naar voren:

 • Weer een nieuwe loot bij FC Eibergen: het G-team, waarbij de G staat voor geweldig.
 • Een nieuwe sponsor/commerciële commissie, die met groot enthousiasme aan de slag is gegaan. Door het organiseren van sponsoravonden/dagen hoopt men in de toekomst een echte business club te kunnen oprichten. Positief is ook dat beide hoofdsponsors het contract met drie jaar hebben verlengd.
 • i.v. van dit seizoen is er een nieuwe website.
 • Er is een contract afgesloten met het bedrijf Bluetrace die gaat zorgen dat FC Eibergen een eigen FCE-app krijgt. Daarmee zijn we de eerste amateurvereniging in Nederland.
 • Voetbalbalzaken is gesplitst in twee commissies: de TC, waar de technische beleidslijnen worden uitgezet en worden bewaakt. En de commissie wedstrijdzaken, waarin alles wordt geregeld rondom de wedstrijden.

Maar er waren ook tegenslagen:

 • Sportief gezien geen promotie van het 1e en 2e op zondag. Ook JO19-1 ( A1) promoveerde niet, zij zijn echter dit seizoen wel op een niveau hoger ingedeeld.

Daarentegen behaalde zaterdag 2 wel het kampioenschap en promoveerde naar de 2e klasse.

 • Een domper was ook het ontslag van de hoofdtrainer aan het einde van het seizoen. Na ettelijke gesprekken was doorgaan geen optie meer. Natuurlijk heeft dit wel financiële consequenties voor de club.

 

Financiën

Henk Boevink legde namens de stichting verantwoording af van de uitgaven van de stichting.

Ook zij hadden met diverse tegenvallers te maken:

 • Een hoge OZB en WOZ-waarde, hierover is men nog in onderhandeling met de gemeente.
 • Extra veldonderhoud: meer verbruik van de korrels dan normaal, langer maaien van de grasvelden en een emeltenplaag.
 • Extra investeringen aan de Iemhof en aflossen van achterstallige nota’s.

De kosten van de laatste twee punten  zijn weliswaar eenmalig, maar moesten wel worden betaald. Gevolg is dat er nog niet is gereserveerd voor vervanging van de velden in de toekomst. Maar daar denkt men in de komende jaren wel in te slagen.

Merijn Westhoff deed verslag namens de vereniging.

 • De inkomsten bleven wat achter bij de begroting. Oorzaken: minder leden, dus minder contributie (het ledenaantal daalde van 1100 naar 1051). Minder entreegelden door minder toeschouwers. De kantine draaide wel goed, maar omdat we geen grote evenementen hadden, waren de inkomsten lager dan voorgaande jaren.
 • De uitgaven voor personeel zijn hoger door het vertrek van de hoofdtrainer. Daarentegen zijn de kosten voor het zaalvoetbal lager. Er is maar één team meer en er is een regeling getroffen met de gemeente over de zaalhuur.
 • Per saldo komen we uit op een negatief resultaat. Vaker monitoren van de resultaten is van groot belang. Daarom is er een controller toegevoegd aan de financiële commissie, die per kwartaal verslag uitbrengt.

 

Programma 100-jarig jubileum

Naast de jaarlijkse activiteiten, die alle in het teken staan van het jubileum, zijn er een aantal specifieke jubileumvieringen:

 • Er komt een gedenkplek voor overleden leden op het sportpark. Daar bestaat ook de mogelijkheid voor as verstrooiing.
 • 24 april 2018: herdenkingsceremonie
 • 26 april 2018: jubileumreceptie en presentatie jubileumboek
 • April/mei: fietstochten in het kader van 100 jaar voetbal in Eibergen
 • Voor de finale van de penaltybokaal willen we een bekende keeper vragen
 • 13, 14 juli 2018: FC Twente-dagen

Deze activiteiten staan allemaal op een jubileumdoek bij de ingang van ons sportpark. Maar natuurlijk ook op de website en Facebook. Houd het in de gaten!

Om de jubileumactiviteiten mede te kunnen bekostigen wordt er binnenkort een kortingsbonnenactie gestart i.s.m. de EOV. De kortingsbonnen kunnen door de leden worden gekocht en weer worden besteed bij de ondernemers van de EOV.

 

Jubilarissen

Ook dit jaar werden er weer een aantal jubilarissen gehuldigd. Acht leden waren 25 jaar lid en vier leden 40 jaar. Ronald Hummelink, 50 jaar lid en nog steeds actief als voetballer! 60 jaar lid is Henk Meerbeek en we hadden zelfs een 70-jarig lidmaatschap: Wim Lubberdink.

 

Bestuurswisseling

Zoals te doen gebruikelijk traden er enkele bestuursleden af en werden er nieuwe benoemd. Paul Bauhuis, voorzitter facilitaire zaken, trad na 8 jaar af. Voor hem in de plaats werd Gert-Jan Schot benoemd.

Jan Schäperclaus bekleedde maar liefst 13 jaar een bestuursfunctie. Zijn voorzitterschap van wedstrijdzaken wordt overgenomen door Berry Geurkink.

Ina te Ronde, secretaris, was 6 jaar bestuurslid. Zij wordt opgevolgd door Gerry Hemink.

De reeds bestaande vacature voorzitter commerciële zaken wordt ingevuld door Thijs Luiken. En daarmee is het algemeen bestuur weer compleet, waar we zeer verheugd over zijn.

Even na half tien sloot de voorzitter de vergadering met de oproep om er een mooi jubileumjaar van te maken.