Download nu onze app in de appstore of playstore

Nieuwsbrief vitaal sportpark

Via deze nieuwsbrief willen wij de leden van de sportverenigingen op de Bijenkamp informeren over de stand van zaken m.b.t. de onderlinge samenwerking voor een vitaal en toekomstbestendig Sportpark de Bijenkamp. Onder het mom van “Samen staan we sterker dan alleen” zien we het als belangrijke stap om gezamenlijk de weg naar de toekomst in te slaan.

Zie hieronder:

Nieuwsbrief vitaal sportpark de Bijenkamp_20210613_DEF