Download nu onze app in de appstore of playstore

Ten Brinke en Bulters nieuwe bestuursleden

Tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering op maandag 7 oktober 2019 zijn Marjon ten Brinke en Jan Willem Bulters benoemd als nieuwe bestuursleden van FC Eibergen.

Na het welkomstwoord voor de leden en ereleden van de club werden met een moment van stilte de afgelopen jaar overleden leden herdacht.

In zijn beschouwing over het seizoen 2018-2019 begon voorzitter Wilfried Schilderinck met het uitspreken van de waardering voor alle vrijwilligers die zich dagelijks/wekelijks inzetten voor FC Eibergen. “Als leden moeten we ons goed realiseren dat niets automatisch is en dat men het vanzelfsprekend vindt dat alles geregeld is. FC Eibergen is en blijft een amateurvereniging waarbij een ieder een bijdrage moet leveren om alles georganiseerd te krijgen. Dus: Wij doen het samen!”

Sportief waren er in het afgelopen seizoen de nodige kampioenschappen bij de jeugd en het kampioenschap van Vrouwen 1 en de handhaving van Zaterdag 2 in de tweede klasse. Voor het overige bleken de nieuwjaarsreceptie en de verenigingsdag momenten waarop de saamhorigheid en gezelligheid bij onze club nog maar weer eens benadrukt werden.

Ook zijn we in het seizoen 2018-2019 begonnen met de zogenoemde ‘fitte kantine’ en dit heeft geresulteerd in het behalen van het bronzen certificaat. Doel is om komend seizoen het zilver te behalen. Ons team van de fitte kantine – bestaande uit Ina te Ronde, Maebel Floor, Mariska Tuinte, Rachelle Krabben en Suzan de Jong – zal alles in werk stellen om dit doel te behalen. Op zaterdag bieden wij als club de jeugd een stuk fruit aan na de wedstrijd. Dit in samenwerking met en gesponsord door Jumbo Patrick Hobelman.

In februari 2018 is de gemeente gestart met een vitaliteitsonderzoek van de Berkellandse sportverenigingen. Onder de stimulerende leiding van de Sportfederatie Berkelland (SFB) – geleid door Gerrie Schäperclaus – zijn er vragenlijsten ingevuld om een goed beeld te krijgen inzake ledenaantallen, financiën, vrijwilligers et cetera en om een toekomstbeeld te schetsen. In de huidige coalitieperiode is een bedrag beschikbaar van € 400.000. In samenspraak met de gemeente Berkelland, de klankbordgroep en de SFB zal er een verdeling van deze gelden gemaakt worden.

Aan het einde van het seizoen zijn er zonnecollectoren geïnstalleerd op het dak van de kleedkamers in gebouw D’n Iemhof. Deze moeten leiden tot verlaging van het gasverbruik. Mede door de inspanning en het goede werk van ‘de groene club’ werd de totale investering voor een groot gedeelte afgedekt door subsidies.

Uiteindelijk was het een seizoen waar alle vrijwilligers weer veel tijd en energie besteed hebben aan onze mooie club en we zien duidelijk dat die gezamenlijke inspanning ook resultaat oplevert.

Na het vaststellen van de notulen was het woord aan onze penningmeester Merijn Westhoff om de financiële cijfers te presenteren en waar nodig toe te lichten. Na deze heldere en duidelijke presentatie werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Duidelijk is dat we de komende jaren niet alleen op sportief gebied, maar ook financieel de nodige uitdagingen hebben.

In een korte presentatie zijn vervolgens de speerpunten uit het beleidsplan toegelicht en volgde er een update over de pilot ‘centraal kleding wassen’.

Ten Brinke (jeugdvoorzitter) en Bulters (penningmeester) werden benoemd als nieuwe bestuursleden. Preses Schilderinck was aftredend en herkiesbaar en werd ook voor een volgende termijn van drie jaar herbenoemd. Daarna was het aan de voorzitter om Joost Baak en Westhoff, de vertrekkende bestuursleden, te danken voor hun inzet in de afgelopen zes jaar. Voor beiden was er een attentie en een bos bloemen.

Als laatste werden de jubilarissen in het zonnetje gezet:

25 jaar lid: Wim Osinga, Jaap Westhuis, Rob Groen, Harmen Schepers, Coen Groot Kormelinck, Henk Wissink, Rob Bomers, Wouter Emsbroek, Joris Pardijs, Bas van de Lustgraaf en Tim Geerdink.

40 jaar lid: Hans Fierkens, Erik Jan Wolsink, Arjan Fokkers.

50 jaar lid: Frans Borckink, Hans Pelle, Dinand Abbink, Alfons Klein Gunnewiek, Arnoud te Vaanholt en Jan Kremer.

60 jaar lid: Leo Floor, Gé Scholten en Herman Penterman.

Na de rondvraag dankte de voorzitter alle aanwezigen voor de positieve en constructieve bijdrage aan de vergadering.

Bestuur FC Eibergen