Download nu onze app in de appstore of playstore

Ledenvergadering voor Vrienden van FCE

Eibergen, 11 maart 2019

Aan de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”.
Hierbij nodig ik jullie namens het bestuur uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 26 maart 2019

Aanvang: 19.30 uur.
Locatie : in de bestuurskamer van de Eibarg.

Onder het genot van een hapje en een drankje, aangeboden door het bestuur, zullen we de volgende agenda bespreken:
1: Opening door de voorzitter.
2: Terugblik op het afgelopen jaar.
3: Verslag ledenvergadering op 18 april 2018
4: Financieel overzicht door de penningmeester, Henk Pasman.
5: Bespreking van de voorstellen voor besteding van de reserve.
6: Ledenwerving.
7: Activiteiten.
Indien u suggesties hebt, deze dan voor aanvang van de vergadering indienen bij het bestuur.
8: Bestuursverkiezing.
Aftredend: Henk Pasman. Herkiesbaar.
9: Rondvraag.
10: Sluiting.

Het verslag van de ledenvergaderingen en financiën ligt vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

VEUR MEKARE

met vriendelijke groeten
Hendrik Jan Pelle
mobiel: 06 – 57 34 02 29