Download nu onze app in de appstore of playstore

LEDENVERGADERING MAANDAG 7 OKTOBER

Op maandag 7 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering plaats in ons clubgebouw ‘De Eibarg’ en daarvoor bent u van harte uitgenodigd. De aanvang is om 19.30 uur en u kunt vanaf 19.00 uur in de kantine terecht.

Agenda:

  • Welkom en opening ALV;
  • Vaststellen notulen ALV 2018;
  • Terugblik seizoen 2018-2019: algemeen + financiën (vereniging en stichting);
  • Beleidsplan 22 – ‘We doen het samen’: – toelichting op speerpunten planperiode 2020-2022.

Pauze

  • Samenwerking FCE met voetbalverenigingen in kleine kernen;
  • Pilot centraal wassen kleding;
  • Bestuurswijzigingen: aftredend en herkiesbaar algemeen voorzitter Wilfried Schilderinck, aftredend jeugdvoorzitter Joost Baak (kandidaat: Marjon ten Brinke), aftredend penningmeester Merijn Westhoff (kandidaat: Jan Willem Bulters). Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via secretaris@fceibergen.nl;
  • Huldigen van de jubilarissen;
  • Rondvraag.