• Burgemeester Van Oostrum heeft tijdens de verenigingsdag van FC Eibergen op zaterdag 18 juni 2022 aan Henk Boevink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt

  Henk Boevink is bijna 50 jaar actief voor de sport in Eibergen

  Henk begon als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Sportclub Eibergen (1973-1992). Voor deze voetbalclub was hij ook lid van de kascommissie (1988-1993), lid jeugd- en algemeen bestuur (1992-2002), lid werkgroep/stuurgroep fusie voetbalclubs (2004-juli 2006). Na de fusie tot voetbalvereniging FC Eibergen was hij actief als penningmeester en 2e voorzitter (juli 2006-juli 2013). Verdere vrijwillige activiteiten: penningmeester van de Eibergse Sport Federatie (1997-2020), voorzitter en 2e penningmeester (2014-2021) en vrijwilliger Gouden Ploeg (2020-heden) van Stichting FC Eibergen.

  Zijn inzet was en is van bijzondere waarde

  De inzet van Henk Boevink voor de samenleving beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van de sport, ontvangt Henk Boevink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Als bestuur van vereniging en stichting FC Eibergen willen wij Henk van harte feliciteren met zijn verdiende onderscheiding.

  Wilfried Schilderinck

  Voorzitter vereniging FC Eibergen

  Maarten ter Woerds

  Voorzitter stichting FC Eibergen