Download nu onze app in de appstore of playstore

Jan Schäperclaus erelid FCE 2018

Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 1 oktober jongstleden is Jan Schäperclaus benoemd als erelid van FC Eibergen. Jan is normaliter een trouwe bezoeker van de ALV.

Door het verplaatsen van de najaarskermis naar het laatste weekend van september, waren wij als vereniging gedwongen om de ALV te verplaatsen naar 1 oktober. Dit was Jan ontgaan en moest hij deze avond werken en had zich dan ook keurig afgemeld.

Het koste enige moeite om ( zonder dat Jan iets zou vermoeden ) Jan toch op deze avond naar “de Eibarg” te krijgen, maar met behulp van Paul klein Goldewijk en Hergert Menkhorst is dit gelukt en verscheen Jan niets vermoedend om ca. 21.30uur op de ALV.

Jan heeft zich ruim 15 jaar op bestuurlijk vlak ingespannen voor FC Eibergen en heeft daarnaast bij vele evenementen ondersteuning verleend of was zelf de initiator.

Na zijn actieve voetbalcarrière, die hij noodgedwongen al vroegtijdig moest beëindigen vanwege een knieblessure, is Jan vele jaren leider/trainer geweest van diverse jeugdelftallen.

In 2002 toegetreden tot het jeugdbestuur, waarvan hij 4 jaar jeugdvoorzitter is geweest en als zodanig ook lid van het algemeen bestuur.

Jan is 6 jaar voorzitter geweest van de commissie voetbalzaken en naast deze functie ook lid van het algemeen bestuur. Vanaf 2013 vier jaar de functie vervuld van 2de voorzitter.

Daarnaast was hij initiatiefnemer in 2003 voor meer samenwerking tussen SSSE en Sportclub Eibergen, gericht op het jeugdvoetbal.

Hij was voorzitter van de werkgroep focus op prestatievoetbal zaterdag – zondag in 2011/2012.

Tijdens de verbouwing/nieuwbouw van onze accommodatie had Jan de taak om de ‘winkel’ draaiende te houden, zodat anderen zich volledig met de modernisering konden bezighouden.

Hij was initiator van diverse evenementen en activiteiten voor de jeugd.

Het EK kwalificatietoernooi voor vrouwen O19 in 2016 is door zijn initiatief en onder zijn supervisie een groot succes geworden.

Ook heeft Jan zich vanuit zijn bestuurlijke taak, ingezet voor een vlekkeloos en succesvol verlopen “Samenloop voor Hoop”. Woorden als: deskundig, verbinder, humor, altijd positief, rustig, maar bovenal betrouwbaar zijn karakteristiek voor Jan.

De voordracht om Jan te benoemen tot erelid werd dan ook door de ALV ondersteund met een groot applaus en unaniem aanvaard.

Uiteraard is FC Eibergen ook veel dank verschuldigd aan zijn vrouw Tanja en hun beide kinderen voor het feit dat Jan al die jaren zoveel tijd en energie heeft kunnen besteden aan onze vereniging.

Namens bestuur, leden, vrijwilligers, supporters en sponsors feliciteren wij hierbij Jan ( en familie) nogmaals met de benoeming tot erelid van FC Eibergen.