Download nu onze app in de appstore of playstore

INFO OVER VELD 5

In de aanloop van de verplaatsing van onze accommodatie naar de huidige locatie is er, met de kennis van toen, in eerste instantie voor gekozen om het voormalig hoofdveld, nu veld 5, ook als speelveld te gebruiken voor competitiewedstrijden. Maar toen al was de achterliggende gedachte dat er een moment zou komen dat veld 5 niet meer nodig zou zijn als wedstrijdveld.

Dit moment is nu aangebroken. Het bestuur van FC Eibergen en het bestuur van de Stichting is in samenspraak met alle betrokkenen tot de conclusie gekomen dat we vanaf komend seizoen veld 5 niet meer als wedstrijdveld gaan opnemen in het wedstrijdschema.
De reden om veld 5 niet meer te gebruiken komt enerzijds voort uit de te realiseren kostenbesparing en anderzijds moeten we ook realistisch naar de toekomst kijken en constateren dat het aantal leden de komende jaren niet wezenlijk zal toenemen. Zeker niet als we kijken naar de voorspelde ( is natuurlijk geen zekerheid ) demografische ontwikkeling in de gemeente Berkelland.

De kosten van het onderhoud van een natuurgrasveld zijn jaarlijks ongeveer € 3.500,-. Wanneer we veld 5 ook de komende jaren als wedstrijdveld willen blijven gebruiken dan moet er deze zomer groot onderhoud plaatsvinden. ( kosten tenminste € 10.000,= ) Groot onderhoud doe je niet voor één jaar, maar tenminste voor 5 jaar en dat betekent ook weer 5 jaar regulier onderhoud. De totale kostenpost komt hiermee op ca. € 27.500,-
Dit is voor een vereniging als FC Eibergen veel geld. Deze jaarlijkse besparing kunnen we aanwenden voor andere noodzakelijk investeringen/reserveringen.

Voor de jongste jeugd betekent dit dat zij tijdens de rust op het veld blijven en daar iets drinken. Dit geeft meteen extra ruime in het wedstrijdschema. Daarnaast zullen we kritisch naar de diverse aanvangstijden kijken en proberen om ook daar tijdwinst te boeken. Uiteraard zullen we in deze situatie ook veld 1 en 2 ( de natuurgrasvelden ) wekelijks gebruiken voor het spelen van competitiewedstrijden. Ook het gebruik en de indeling van de kleedkamers zal de nodige aandacht krijgen, waarbij we overlast tot een minimum proberen te beperken. Maar we realiseren ons dat er wellicht enige overlap in het gebruik van kleedkamers zou kunnen ontstaan.

Als bestuur vragen we dan ook om begrip voor deze situatie van alle leden wanneer er enige overlast mocht ontstaan.
Al met al veranderen er een aantal zaken maar wij zijn ervan overtuigd dat een wedstrijd- en kleedkamerindeling zoals die de laatste jaren altijd is gemaakt ook voor het komende, maar ook de daarop volgende seizoenen, geen problemen hoeft te gaan opleveren.
Wij vertrouwen erop dat wij jullie voldoende hebben geïnformeerd, maar mochten er vragen zijn dan zijn wij uiteraard bereid om deze te beantwoorden.

Met sportieve groet,

Wilfried Schilderinck
Voorzitter FC Eibergen

Henk Boevink
Voorzitter Stichting FC Eibergen