• Het voetbalseizoen 2021-2022 is afgelopen. De Technische commissie is al enige tijd bezig met het volgende seizoen. In samenspraak met trainers en begeleiders is er een voorlopige indeling gemaakt. Ook dit jaar is bij enkele teams het aantal spelers aan de krappe kant en bij enkele teams is sprake van een behoorlijk vol team. In extreme situaties is er overleg geweest met teams om verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. De indeling is samengesteld met de nodige zorgvuldigheid en aandacht. Zijn er toch vragen of is er behoefte aan uitleg, dan kan dit kenbaar gemaakt worden door een e-mail naar cor.ordelmans@fceibergen.nl. Alleen vragen die per e-mail aan onze Hoofd Opleiding Cor Ordelmans worden gesteld zullen in behandeling worden genomen. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat de informatie de juiste mensen bereikt en er niets tussen wal en schip belandt. Deze werkwijze heeft zich in voorgaande jaren bewezen.

     

    Het indelen van de spelers in de jeugd is gedaan. Het is mogelijk dat we binnenkort een beroep doen om mee te denken bij de invulling van de begeleiding van de teams als trainer, leider of op andere wijze. Het is een grote en mooie klus om ervoor te zorgen dat iedereen weer lekker kan voetballen. Het is nog mooier als deze grote klus over een zo groot mogelijke groep enthousiaste mensen verdeeld kan worden. In de onderbouw hebben we het afgelopen jaar weer een aantal stappen gezet om nog beter te werken volgens het principe "Gelijke kansen" van de K.N.V.B. Een werkwijze die ervoor zorgt dat er meer spelers onder meer gelijke omstandigheden kunnen trainen en voetballen. De afgelopen tijd hebben we hierover een bijeenkomst met technisch kader gehad en daarna nog een drukbezochte ouder informatieavond. We zijn blij dat de opkomst groot was en uitleg en vragen op constructieve wijze gedeeld konden worden. Naast dat de werkwijze volgens Gelijkere kansen goed is voor de ontwikkeling van de jeugd, biedt het ook meer mogelijkheden om eenvoudiger op het voetbalveld als vrijwilliger actief te zijn. Op de ouderavond hebben zich weer een aantal vrijwilligers opgegeven. Zie je ook een rol weggelegd voor jouzelf als trainer of leider meld je dan aan bij Cor Ordelmans, Marjon ten Brinke of ondergetekende. We leggen graag uit welke mooie ontwikkelingen in gang gezet zijn.

    Frank Verdaasdonk

    Na de indeling van de jeugd zullen binnenkort ook de indelingen van de andere teams bekend gemaakt worden.

    Bekijk hier de indeling:  Publicatie FCE spelerslijsten jeugd per letter 2022-2023