• IN MEMORIAM

  Na een periode van afnemende gezondheid is niet geheel onverwacht, maar toch op veel te jonge leeftijd overleden ons gewaarde FC Eibergen lid:

  Henk Maatman

  Henk is slechts 65 jaar geworden. Henk is pas op 17 jarige leeftijd, in augustus 1973, lid geworden van onze vereniging en dus pas op latere leeftijd begonnen met voetballen. Henk was niet gezegend met uitzonderlijk voetbaltalent, hoewel hij uit een echte voetbalfamilie komt. Zijn vader en een aantal ooms hebben jaren lang in het eerste elftal van Eibergese Boys gespeeld. Voor Henk was plezier in het spelletje en de vele sociale contacten belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.

  Hij mocht dan minder getalenteerd zijn wat voetbal betreft, maar hij had wel een uitzonderlijke talent voor het fokken van kleurkanaries, waarmee hij erg succesvol was en veel prijzen heeft behaald.

  Na zijn actieve periode als voetballer is Henk toegetreden tot de financiële commissie. In de financiële commissie zijn de verschillende taken verdeeld onder meerdere vrijwilligers en Henk was belast met het verzorgen van de loonadministratie.

  Deze belangrijke taak heeft Henk meer dan 25 jaar met grote accuratesse vervuld maar moest hij helaas in 2020 beëindigen vanwege zijn ziekte.We kunnen Henk omschrijven als een vriendelijk, ingetogen, positief ingesteld mens, veelal luisterend en nooit op de voorgrond tredend.

  We zijn Henk veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange verdienste voor FC Eibergen en zullen altijd met veel respect aan hem terugdenken.

  Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte met dit enorme verlies.

  (Ere-) leden en bestuur FC Eibergen
  Wilfried Schilderinck
  algemeen voorzitter

  De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats gevonden.