Download nu onze app in de appstore of playstore

Hoe gaat FC Eibergen om met uw gegevens?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Ook voor (voetbal)verenigingen geldt deze nieuwe wet.

FC Eibergen is momenteel in een vergevorderd stadium om volledig te voldoen aan deze wetgeving. Aangezien er bij een vereniging nogal wat zaken vastgelegd worden, dient FC Eibergen hier zorgvuldig mee om te gaan. Zeer binnenkort zullen wij een Notitie AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) Privacy Policy op onze website plaatsen, waarin u terug kunt vinden welke gegevens FC Eibergen vastlegt en waarom. Hierin is tevens opgenomen hoe u toestemming kunt geven (of juist niet) om bepaalde persoonlijke gegevens al dan niet vast te mogen leggen / foto’s op de website te mogen plaatsen etc.

Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het bestuur,

Ramy Abou Shady – Voorzitter Communicatie