Download nu onze app in de appstore of playstore

Gezocht: Historisch materiaal Expositie 100 jaar voetbal

Zoals bij velen bekend zal zijn bestaat FC Eibergen – dat de oprichtingsdatum van de oudste club hanteert – bestaat op 24 april 2018 honderd jaar. Het begon in 1918 met de Zwaluwen/Eibergse Boys Als later ook binnen het voetbal de verzuiling een rol gaat spelen wordt er op 31 mei 1934 csv SSSE (Sport Staalt Spieren) en op 14 juni 1945 rksv DES (Door Eenheid Sterk) opgericht. Op 1 april 1971 fuseren Eibergse Boys met DES zich tot Sportclub Eibergen en op 1 juli 2006 vindt de fusie van Sportclub en SSSE plaats. Sindsdien vormen deze twee verenigingen samen het huidige FC Eibergen

Het bestuur van onze club is volop bezig met de voorbereidingen op dit eeuwfeest Eibergen. Onder meer in samenwerking met het Museum de Scheper wordt in de periode van 27 april tot en met 26 mei 2018 er een expositie gehouden over 100 jaar voetbal in het museum in Eibergen.

De organisatie van deze expositie is op zoek naar zoveel mogelijk historisch materiaal, zoals oude voetbalschoenen, (veter)voetballen, affiches, speldjes, documenten, vaantjes enz. Dit materiaal wordt gebruikt om een compleet beeld te kunnen geven van honderd jaar voetbal in Eibergen. Na gebruik tijdens de expositie krijgt iedereen zijn bijdrage terug.

Degene die in bezit is van dergelijk historisch materiaal kan contact opnemen met Bertus te Raa: e-mail: bertus.teraa@zonnet.nl en telefoon (0545) 47 48 01 of Johan Schot: johanschot@upcmail.nl en telefoon (06) 23 93 17 10.

Bijgevoegd een prent uit 1929 van Wam Heskes (1891 -1973) en dat jaar geplaatst in het Algemeen Handelsblad. Een prachtig voorbeeld dat men in die tijd (bijna negentig jaren terug) ook al naar oplossingen van overtredingen zocht. Ook naar dergelijk historisch materiaal zijn wij op zoek.