Download nu onze app in de appstore of playstore

FC Eibergen geselecteerd voor “De Groene Club”

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om verenigingen te verduurzamen. FC Eibergen is één van achttien geselecteerde voetbalclubs uit Nederland die hier aan deel mag nemen, samen met nog een aantal andere sportverenigingen.

Het Nederlandse amateurvoetbal heeft veel sterke verenigingen nodig. Dit zijn clubs die financieel gezond zijn en beschikken over een goede accommodatie. Het treffen van duurzame maatregelen die leiden tot een verlaging van de energierekening draagt daartoe bij. Energiekosten behoren namelijk tot één van de grootste kostenposten voor een vereniging. De KNVB, KNHB en KNLTB hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat binnen drie jaar driehonderd verenigingen beschikken over een duurzame sportaccommodatie.

 

“De Groene Club biedt inzicht in de huidige situatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren”

 

Inhoud De Groene Club

In eerste instantie selecteren de KNVB, KNHB en KNLTB uit de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland elk tien verenigingen voor het programma. De Groene Club biedt inzicht in de huidige situatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren. Vervolgens wordt samen met een onafhankelijke partner nagedacht over financiële oplossingen. We achterhalen wensen en behoeften voor realisatie van de duurzame maatregelen in een persoonlijk bezoek en stellen in samenwerking met de verenigingen een implementatieplan op. De Groene Club vertaalt de resultaten vervolgens naar pragmatische proposities voor verenigingen om duurzame maatregelen te treffen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de KNVB