Download nu onze app in de appstore of playstore

Cursus “Positief Coachen” bij FC Eibergen

In het seizoen 2013-2014 is een onderzoek uitgevoerd door de Kennispraktijk, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Eindhoven, Hogeschool Windesheim Zwolle en de Vrije Universiteit Brussel. Daarbij zijn 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief gevolgd.

De hoofdvraag van het onderzoek was;

“Wat zijn de succesfactoren in het gedrag van trainers en coaches bij het creëren van een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat?”

De uitkomsten van dit Trainer-Kind interactieonderzoek hebben vervolgens geleid tot ‘De 4 inzichten over trainerschap’. Te weten: 1. Structureren 2. Stimuleren 3. Individuele aandacht en 4. Regie overdragen. Die 4 inzichten kunnen jou een stap vooruit helpen in de wijze waarop jij je trainingen geeft en/of een team begeleidt.

FC Eibergen biedt e.e.a. gefaseerd aan in een korte cursus ‘Positief coachen’ van 3 avonden. Elke cursusavond zal ongeveer 1,5 – 2 uur in beslag nemen. We hebben Herman van Raalte, trainer/docent van de KNVB bereid gevonden deze cursus te verzorgen. De cursus is kosteloos en wordt gegeven in de Bestuurskamer van FC Eibergen.

De geplande avonden zijn: dinsdag 10 oktober, maandag 30 oktober en dinsdag 14 november 2017, aanvang steeds om 19.15 uur. Hoewel het niet verplicht is, vinden we wel dat hiermee een bredere basis wordt gelegd om door positief coachen het spelplezier te maximaliseren. Positief coachen kan bovendien echt het verschil maken tussen blijven voetballen of afhaken.

Wanneer jij ook vindt dat deze cursus kan bijdragen aan verbreding van jouw trainer- en leiderschap, vragen we je om aan te geven of je hierbij aanwezig wilt zijn. Wanneer je eerst nog meer informatie wilt, kun je bellen met de technisch coördinator van je leeftijdsgroep.

Met vriendelijke groet,

Namens het Jeugdbestuur van FC Eibergen,

 

Cor Ordelmans

Hoofdopleiding FC Eibergen

E hoofdopleiding@fceibergen.nl

T (06) 14680982