Download nu onze app in de appstore of playstore

Coronabesmetting binnen FC Eibergen

Helaas moeten wij melden dat een aantal spelers bij FC Eibergen positief getest is op COVID-19. De betrokken teams zijn uiteraard inmiddels op de hoogte van de besmettingen. Er is vastgesteld dat er sinds de geconstateerde besmetting geen nauwe contacten zijn geweest met spelers van de teams. De speler is zelf in quarantaine gegaan; de teamgenoten (niet-nauwe contacten, zie hieronder) houden hun gezondheid de komende 14 dagen nauwlettend in de gaten.

Om elk risico uit te sluiten, is besloten dat de trainingen voor de betrokken teams de komende week zijn afgelast. Hiermee volgen we de richtlijnen van de GGD om 10 dagen na het laatste contact met de besmette speler terughoudend te zijn in activiteiten en bij nauw contact in quarantaine te gaan.

Naar aanleiding van bovenstaande zetten we hieronder de gang van zaken rondom klachten en testen van het coronavirus nog eens duidelijk op een rij. Neem deze richtlijnen goed in acht. Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor de mensen om je heen.

In geval van verdenking van besmetting:
Testen is alleen zinvol als je klachten hebt. Als je een test aanvraagt, blijf je in ieder geval thuis in quarantaine totdat de uitslag van de test bekend is. Nauwe contacten (vooral gezinsleden, huisgenoten, vrienden) hoeven niet in quarantaine indien ze geen klachten hebben. Wel houden ze goed in de gaten of er geen klachten ontstaan.

Bij positief geteste coronabesmetting:
Test je positief, dan blijf je in quarantaine. Minimaal 7 dagen na besmetting en totdat je 24 uur klachtenvrij bent. De GGD doet bron- en contactonderzoek (BCO).

Nauwe contacten:
Nauwe contacten zijn mensen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de positief geteste persoon zijn geweest. Er zijn twee scenario’s:
• Nauwe contacten zonder klachten: zij blijven 10 dagen in thuisquarantaine, omdat men na het laatste contact nog ziek kan worden. Testen als je geen klachten hebt heeft geen zin. Het corona virus heeft een incubatietijd van gemiddeld 7 dagen, je kan dus later klachten krijgen of positief testen.
• Nauwe contacten met klachten: zij nemen contact op met de GGD, laten zich testen en blijven in ieder geval tot en met de uitslag thuis in quarantaine. Zie ook https://lci.rivm.nl/informatie-nauwecontacten-patient. Bij een negatieve uitslag (géén corona dus) mogen deze personen weer uit quarantaine en houden hun gezondheid gedurende 14 dagen extra goed in de gaten.

Niet-nauwe contacten: Overige contacten (korter dan 15 minuten en meer dan 1,5 meter) moeten hun gezondheid extra goed in de gaten houden. Je kunt nog ziek worden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon. Men kan nog klachten krijgen die passen bij COVID-19. Heb je geen klachten dan hoef je dus niet getest te worden en niet in quarantaine te gaan. Bij twijfel overleg je met de GGD. Zie ook https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient
Daarnaast gelden de volgende adviezen:
– Neem goede hoest- en handhygiëne in acht;
– Neem algemene maatregelen om COVID-19 te voorkomen (social distancing);
– Wees gedurende de 14 dagen na het laatste contact alert op klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), en
– Met bij een vermoeden van koorts de temperatuur (rectaal of via het oor) (koorts is temperatuur ≥ 38,0º Celsius);
– Bel direct de GGD bij klachten, voor beoordeling en inzetten diagnostiek;
– Blijf thuis op het moment van optreden van klachten.

Het bestuur rekent erop dat iedereen bovenstaande richtlijnen nauwgezet opvolgt.

Download hier apart het artikel: Coronabesmetting binnen FCE