Download nu onze app in de appstore of playstore

BELEIDSPLAN 22 AFGEROND. WE DOEN HET SAMEN.

Na een laatste “heidesessie” hebben wij als bestuur het beleidsplan van onze vereniging afgerond. Het is klaar. Dus nu aan de slag. De schouders er onder.

De titel van het beleidsplan WE DOEN HET SAMEN zegt veel over de inhoud van dit plan. Maar zegt nog meer over de wijze waarop we dit plan willen uitvoeren. We doen het samen. Wij voetballen, wij verenigen, wij zijn er voor elkaar, wij beleven het samen, hebben respect en zijn trots op hetgeen we samen doen en met elkaar bereiken.

Voor de planperiode (2020-2022) zijn de volgende speerpunten benoemd:

• financieel gezonde club, met ruimte om te reserveren voor de toekomst
• actief werven (nieuwe) leden en behoud (bestaande) leden
• communicatie met alle leden helder, duidelijk en eenduidig
• vrijwilligersbeleid
• organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur herijken
• fitte kantine | zilver in 2020
• rookvrije accommodatie per seizoen 2020-2021
• duurzaam sportcomplex | “Groene Club”
• nieuwe vormen van sponsoring en funding

Plannen maken is één maar waar het op aan komt is de uitvoering. Met regelmaat zullen we u informeren – via de website en natuurlijk ook via de Algemene Ledenvergadering – over de voortgang van de plannen van onze club.
Het beleidsplan – uitgezonderd de paragraaf over leden & financiën – kunt u lezen ….
BELEIDSPLAN 22
Vanzelfsprekend horen we het graag als er opmerkingen, vragen en/of suggesties zijn. We doen het immers samen.

Bestuur FC Eibergen
Wilfried Schilderinck
voorzitter