Download nu onze app in de appstore of playstore

“Als je niet weet waar de goal staat kun je niet scoren”

Met deze slogan als uitgangspunt heeft het bestuur besloten om een beleidsplan op te stellen voor de komende drie jaar (2018-2021). Een kort en bondig plan met als doel een leidraad te hebben zodat we weten waar we met elkaar naar toe gaan. Een plan dat richtinggevend is voor de toekomst van FC Eibergen.

Onze samenleving verandert in een rap tempo. Dat heeft impact op ons allemaal. Dus ook op onze vereniging. Het is dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in hetgeen ons in de toekomst (mogelijk) te wachten staat. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op sportdeelname en sportbeleving. Daarnaast is het van belang om met elkaar de kaders vast te stellen waarbinnen het beleid kan worden uitgestippeld. Wat voor soort vereniging willen we zijn. Voor wie is onze club. Wat doen we voor onze leden. Wat doen we wel en wat doen we niet.

Zaterdag 3 februari 2018 heeft het bestuur met een “heidesessie” de aftrap gegeven voor het ontwikkelen van het beleidsplan. Onder leiding van een externe procesbegeleider (Bert Breukers) hebben we onze vereniging onder de loep genomen: waar staan we nu, wat gaat goed, wat zou beter kunnen en waar willen we naar toe (waar staat onze goal).

Als bestuur hebben we, individueel, maar ook gezamenlijk, een positief beeld van onze vereniging. We hebben een club waar we met z’n allen (leden, vrijwilligers en bestuur) trots op mogen zijn. Gezamenlijk vormen we een mooie club waar veel zaken super geregeld zijn. Met elkaar moeten we bedenken hoe we dit ook kunnen blijven behouden voor de toekomst. Hoe kunnen we de mooie dingen behouden, hoe kunnen we stappen vooruit zetten, de mogelijkheden die er zijn uitbouwen en de kansen die zich aandienen benutten. Er gaat heel veel goed, maar er is ook ruimte voor verbetering.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan het beleidsplan. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. financiën, opleiding en prestatie, organisatie en communicatie, accommodatie. Vanzelfsprekend zal het bestuur bij het ontwikkelen van het beleidsplan een beroep doen op de kennis en expertise van de verschillende commissies en van mensen binnen en buiten de vereniging.

Uiteraard staan wij open voor ideeën en suggesties. Stuur deze naar: info@fceibergen.nl

We willen komen tot een duidelijk en praktisch plan voor de komende drie jaar, dat de leidraad is voor de toekomst van FC Eibergen. Jaarlijks zal er worden geëvalueerd en daar waar nodig worden geactualiseerd. Op de ALV in september 2018 zal het beleidsplan gepresenteerd worden aan onze leden. FC Eibergen is een vereniging en het zijn de leden die uiteindelijk de te varen koers bepalen.

Met vriendelijke groet,
Algemeen Bestuur FC Eibergen