• AGENDA – ALGEMENE LEDENVERGADERING FC EIBERGEN 2022

   

  datum

  maandag 3 oktober 2022

  inloop

  vanaf 19.00 uur

  aanvang

  19.30 uur

  locatie

  De Eibarg

   

  1. Welkom en opening ALV 2022
  2. Vaststellen notulen ALV 2020 en ALV 2021
  3. Terugblik seizoen 2021-2022
  4. Financiën vereniging
   - realisatie seizoen 2021-2022
   - begroting seizoen 2022-2023
   - verslag kascommissie
  5. Financiën stichting
   - realisatie seizoen 2021-2022
   - begroting seizoen 2022-2023

   PAUZE

  6. Voetbaltechnische zaken
  7. Huldigen van de jubilarissen
  8. Rondvraag
  9. Bestuurswijzigingen
   - aftredend en herkiesbaar Jan-Willem Bulters (penningmeester)
   - aftredend en herkiesbaar Marjon ten Brinke (voorzitter jeugd)
   - aftredend Wilfried Schilderinck

   Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden.
   Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
   via info@fceibergen.nl