• AGENDA – ALGEMENE LEDENVERGADERING FC EIBERGEN 2020 en 2021 

  Datum : maandag 4 oktober 2021 
  Inloop: vanaf 19 uur  
  Aanvang:19.30 uur 
  Locatie: De Eibarg 
  Welkom en opening ALV 2020 en ALV 2021 

  Let op. Een coronatoegangsbewijs is nodig!

  1. Vaststellen notulen ALV 2019 

  1. Terugblik seizoen 2019 – 2020 en seizoen 2020 - 2021 

  1. Vitaliteitsplan Bijenkamp 

  1. Financiën vereniging en stichting 
   - realisatie seizoen 2019-2020 en 2020-2021 
   - begroting seizoen 2021-2022 
   - contributie seizoen 2021 – 2022 
   - verslag kascommissie 
    

  PAUZE  
   

  1. Beleidsplan  
   - toelichting op status m.b.t. speerpunten planperiode 2020 – 2022 (beleidsplan we doen het samen) 
   - nieuw beleidsplan 

  1. Sportlink 

  1. Bestuurswijzigingen 
   ALV 2020 
   - aftredend en herkiesbaar Gerry Hemink (secretaris) 
   aftredend Sander Huls (voorzitter TC | kandidaat Frank Verdaasdonk) 
   aftredend Berry Geurkink (voorzitter wedstrijdzaken) 
   - aftredend Gert-Jan Schot (voorzitter facilitaire zaken) 
   ALV 2021 
   - aftredend Jan Relker (voorzitter commercie) 
   Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via secretaris@fceibergen.nl 

  1. Huldigen van de jubilarissen 

  1. Rondvraag