• AGENDA – ALGEMENE LEDENVERGADERING FC EIBERGEN 2022

   

  datum  maandag 3 oktober 2022 
  inloop   vanaf 19.00 uur 
  aanvang  19.30 uur 
  locatie  De Eibarg 

   

  1. Welkom en opening ALV 2022
    
  2. Vaststellen notulen ALV 2020 en ALV 2021
    
  3. Terugblik seizoen 2021-2022
    
  4. Financiën vereniging
   - realisatie seizoen 2021-2022
   - begroting seizoen 2022-2023
   - verslag kascommissie
    
  5. Financiën stichting
   - realisatie seizoen 2021-2022
   - begroting seizoen 2022-2023

   PAUZE
    

  6. Voetbaltechnische zaken
    
  7. Huldigen van de jubilarissen
    
  8. Rondvraag
    
  9. Bestuurswijzigingen
   - aftredend en herkiesbaar Jan-Willem Bulters (penningmeester)
   - aftredend en herkiesbaar Marjon ten Brinke (voorzitter jeugd)
   - aftredend Wilfried Schilderinck

   Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden.
   Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering
   via info@fceibergen.nl