• Aan alles komt een eind. Zo ook aan onze oude website. Niet dat de oude site niet meer aan de wensen van deze tijd voldeed. Maar door het gemak en koppelingen tussen sportlink en de nieuwe site, heeft het Bestuur doen besluiten de site te vervangen. 

    Sportlink is de basis van de registratie van veel data van onze vereniging. En Sportlink heeft een website gemaakt waarin veel koppelingen standaard zijn opgenomen. Hierdoor moet het beheer en onderhoud van de website gemakkelijker worden. Naast de koppeling tussen sportlink en de website, wordt ook gewerkt aan Club tv. Beeldschermen in de kantine met daarin informatie uit sportlink. In de loop van deze maand kun je het in de kantine zelf gaan zien.

    De nieuwe website is nog niet helemaal af. Nog niet alles is overgenomen vanuit de oude site. En hier en daar wordt nog gewerkt aan de verfraaiing. Het is een keuze. Laten we de oude site nog staan of gaan we aan het begin van het nieuwe seizoen over op de nieuwe site. Wetende dat alles nog niet helemaal af is.

    De keuze is gevallen op het laatste. Omdat de teamindeling, wedstrijden en uitslagen automatisch geladen kunnen worden in de nieuwe site. Is er voor gekozen om de nieuwe site direct aan het nieuwe seizoen live te zetten. Hiermee voorkomen we dat we moeten werken in twee sites. Het kan voorkomen dat iets nog niet goed is weergegeven en je  informatie mist. Weet dat er nog aan gewerkt wordt.