Download nu onze app in de appstore of playstore

Afgelastingen op trainingsavonden

Het is weer winter en door weersomstandigheden vallen er helaas af en toe trainingsavonden uit. Ons doel is om uiteraard zo min mogelijk trainingen te laten vervallen. Dus besluiten we zo laat mogelijk of trainen mogelijk is of niet. Tijdstip hiervoor is 17.00 uur!

De afspraken hierover zijn vervolgens als volgt:

  1. Er wordt altijd getraind TENZIJ nadrukkelijk gemeld wordt dat dit niet kan.
  2. Om uiterlijk 17.00 stelt de Consul vast of er gebruik gemaakt kan worden van de gras en/of kunstgrasvelden.
  3. De Consul communiceert dit vervolgens met de Technische Commissie en de Webmaster.
  4. De TC informeert alle trainers als er NIET getraind kan worden. Geen bericht is dus goed bericht, er kan getraind worden.
  5. De trainers informeren op hun beurt de spelers/ouders
  6. De Webmaster zal op de website/social media-kanalen middels de code Geel of Rood aangeven wat de status van de velden is, zodat dit voor iedereen zichtbaar is. De webmaster laat de code op geel/rood staan totdat hierover voor de volgende dag ander bericht volgt. Als dus de status op dinsdagavond op Rood wordt gezet, staat deze woensdagochtend ook nog op Rood. Dit betekent nog niet dat die woensdagavond niet getraind kan worden. Dit kan niet eerder gewijzigd worden dan wanneer hier bericht over komt van de Consul.

Daarnaast kunnen er weersomstandigheden zijn als onweer, storm, hagelbuien etc waardoor trainingen niet door gaan. Dit heeft dan niets met de staat van de velden te maken. Ook hier geldt dat we zo min mogelijk trainingen willen laten vervallen, waarbij uiteraard altijd  veiligheid voorop staat. Een algehele afgelasting zal dan ook om 17.00 gecommuniceerd worden. Communicatie gaat dan ook via de TC naar de trainers, via trainers naar de spelers/ouders en uiteraard via de Webmaster op de website/social media kanalen.

Mocht u hierover nog vragen/opmerkingen hebben dan horen we uiteraard graag.

Namens de TC
Sander Huls