Download nu onze app in de appstore of playstore

Aan alle (ere)leden FC Eibergen

Vanwege voor iedereen bekende redenen moesten wij als bestuur de ALV van oktober helaas afgelasten. Op de eerste plaats bijzonder spijtig voor onze jubilarissen die we op deze avond hadden willen huldigen. Natuurlijk komt dit weer op de agenda van de eerst volgende ALV.

Uiteraard hebben wij ook met de gedachte gespeeld om de ALV via digitale weg te houden. In de  wetenschap dat niet iedereen even handig is met computer/laptop en omdat de ALV voor elk lid toegankelijk moet zijn, willen wij de ALV uitstellen tot op het moment dat de regels hier de ruimte  voor geven. Dit zal, zoals het zich nu laat aanzien, in de eerste maanden van 2021 zijn.

Wij vragen jullie begrip voor dit besluit.

Bestuur FC Eibergen.