Vrienden van FC Eibergen

ALGEMEEN / DOEL:

“Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

 • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
 • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
 • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
 • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
 • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
 • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
 • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
 • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
 • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
 • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
 • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

 

BESTUUR:

 • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
 • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
 • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

 

VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

 • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
 • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
 • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
 • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
 • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

 

BESLUITVORMING:

 • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
 • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

  Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

  Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

  Hendrik Jan Pelle

  06-57340229

  vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl

  Leden Vrienden van FC Eibergen

  1 Maarten  ter Woerds
  2 Gerwin en Aleid Starink
  3 Bert Westhuis
  4 Henk Boevink
  5 Arnoud te Vaanholt
  6 Bennie Kl. Hesselink
  7 Arjan  Fokkers
  8 Johan Schot
  9 Loopgroep ZO FC Eibergen
  10 Jan Schäperclaus
  11 Tonny Kl.Holkenborg
  12 Herman Penterman
  13 Henk Pasman
  14 Jos  Siemerink
  15 Guus ten Brinke
  16 Johan Schurink
  17 Henk Woeltjes
  18 Hendrik Jan Pelle
  19 Bert Vogel
  20 Gerrit  ter Maat
  21 Paul Bauhuis
  22 Harrie en Joke Averdijk
  23 Hans Bussink
  24 Jeroen Olthof
  25 Eric Jan Wolsink
  26 Team 45 + Fons Kl. Gunnewiek
  27 Robin Kl.Gunnewiek
  28 Daan Voortman
  29 Gerry Te Brake
  30 Annie Meeboer
  31 Silvester  Souhoka
  32 Paul Huirne
  33 Jan Meijer
  34 Tom van Egdom
  35 Rudi Schreuder
  36 Henk Amsing
  37 Rudy Wantia
  38 Thijs Luiken
  39 Egbert Florijn
  40 Ronny Vogt
  41 Wilfried Schilderinck
  42 Bert  Koens
  43 Tonny Maarse
  44 Bas Huisjes
  45 RR Omgevingsbeheer Ronnie Ruesink
  46 Dave Visser
  47 Tim Pelle
  48 Jan Bussink
  49 Harrie   Alferdinck
  50 Maria  Kl.Holkenborg
  51 Helene Schilderinck
  52 Harrie Rothman
  53 Henk  Sigger
  54 Henk Bollen
  55 Gerrit  Boevink
  56 Richard Penterman
  57 Coen Gr.Kormelinck
  58 Harold Oude Veldhuis
  59 Cor  Ordelmans
  60 Wim  Bruil
  61 Frits Slotboom
  62 Jos  te Woerd
  63 Hans Hanning
  64 Jan Leusink
  65 Fons Kl.Gunnewiek
  66 Joost Baak
  67 Anke Marjolein Simmelink
  68 Tonnie te Bogt
  69 Chris Roerdink
  70 Niek  Boevink
  71 Hans  te Grotenhuis
  72 Henny Boevink
  73 Dirk Pardijs
  74 Merijn Westhoff
  75 Georg Koens
  76 Leo Floor
  77 Wim Lubberdink