Download nu onze app in de appstore of playstore

Vrienden van FC Eibergen

ALGEMEEN / DOEL:

“Vrienden van FC Eibergen” bestaat uit een club mensen die FC Eibergen een warm hart toedragen. Het doel is geld te genereren voor investeringen waarmee FC Eibergen over de volle breedte is gediend.

LIDMAATSCHAP en CONTRIBUTIE:

 • Lid worden kan vanaf 18 jaar en gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk aantal leden;
 • De hoogte van de contributie bedraagt per verenigingsjaar: € 50,00;
 • Bij aanmelding in de periode van 1 juli – 31 december, is in het lopende jaar € 50,00 verschuldigd en bij aanmelding in de periode van 1 januari – 30 juni € 25,00;
 • Leden kunnen ook hun contributie enige jaren vooruit betalen;
 • Van de bijdrage zal ca. 1/3 deel worden gebruikt voor een jaarlijkse activiteit;
 • Leden hebben vrije toegang bij de wedstrijden van het eerste elftal;
 • Elk lid van de “Vrienden van FC Eibergen”, heeft één stem, ongeacht de hoogte van de contributie en / of bijdrage;
 • Als er sprake is van een gezamenlijk lidmaatschap, dan zal er één persoon worden aangewezen als contactpersoon;
 • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Zolang er geen schriftelijke opzegging wordt ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd;
 • De namen van de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, indien geen bezwaar, worden vermeld op het bord in de kantine de Eibarg en op de site van FC Eibergen;
 • Bij bezwaar van vermelding naam, kan men zich onder Nomen Nescio (N.N.) laten vermelden.

 

BESTUUR:

 • De leden benoemen het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en (eventueel) andere bestuursleden;
 • De “Vrienden van FC Eibergen” komt minimaal één maal per jaar bijeen;
 • De penningmeester beheert de gelden en wordt uiterlijk een week voor de algemene ledenvergadering van FC Eibergen, door de kascommissie van FC Eibergen gecontroleerd. Het geld van de “Vrienden van FC Eibergen”, staat zichtbaar als bestemmingsreserve in de jaarrekening van FC Eibergen.

 

VERZOEKEN TER ONDERSTEUNING:

 • Suggesties en / of ideeën, kunnen door de leden van de “Vrienden van FC Eibergen”, worden voorgedragen aan het bestuur;
 • Het bestuur van FC Eibergen kan eveneens met een verzoek komen, ter ondersteuning;
 • Het bestuur van de “Vrienden van FC Eibergen”, besluit of dit verzoek in de jaarlijkse ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, wordt geplaatst;
 • Verzoeken van het bestuur van de vereniging beneden of gelijk aan € 350,00 kunnen door het bestuur worden afgehandeld. Echter met een maximum van € 700,00 per verenigingsjaar. Verzoeken welke een bedrag van € 350,00 te boven gaan, dienen eerst aan de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Voorafgaand aan de ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, stelt het bestuur de leden voor welke projecten in stemming worden genomen;
 • De ledenvergadering van de “Vrienden van FC Eibergen”, beslist aan welk doel het geld wordt besteed;

 

BESLUITVORMING:

 • Besluiten kunnen uitsluitend bij meerderheid der stemmen worden aangenomen. (de helft plus één);
 • Bij het staken van de stemmen, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

  Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

  Voorzitter "Vrienden van FC Eibergen"

  Hendrik Jan Pelle

  06-57340229

  vriendenvanfceibergen@fceibergen.nl

  Leden Vrienden van FC Eibergen

  1Maartenter Woerds
  2Gerwin en AleidStarink
  3BertWesthuis
  4HenkBoevink
  5Arnoudte Vaanholt
  6BennieKl. Hesselink
  7ArjanFokkers
  8JohanSchot
  9TonnieVrieze
  10JanSchäperclaus
  11TonnyKl.Holkenborg
  12HermanPenterman
  13HenkPasman
  14JosSiemerink
  15Guusten Brinke
  16JohanSchurink
  17HenkWoeltjes
  18Hendrik JanPelle
  19BertVogel
  20Gerritter Maat
  21PaulBauhuis
  22Harrie en JokeAverdijk
  23HansBussink
  24JeroenOlthof
  25Eric JanWolsink
  26WimStaargaard
  27RobinKl.Gunnewiek
  28DaanVoortman
  29GerryTe Brake
  30AnnieMeeboer
  31SilvesterSouhoka
  32PaulHuirne
  33JanMeijer
  34Tomvan Egdom
  35RudiSchreuder
  36HenkAmsing
  37RudyWantia
  38ThijsLuiken
  39EgbertFlorijn
  40RonnyVogt
  41WilfriedSchilderinck
  42BertKoens
  43TonnyMaarse
  44BasHuisjes
  45Omgevings-beheer RRRonnie Ruesink
  46DaveVisser
  47TimPelle
  48JanBussink
  49HarrieAlferdinck
  50MariaKl.Holkenborg
  51HeleneSchilderinck
  52HarrieRothman
  53HenkSigger
  54HenkBollen
  55GerritBoevink
  56RichardPenterman
  57CoenGr.Kormelinck
  58HaroldOude Veldhuis
  59CorOrdelmans
  60WimBruil
  61FritsSlotboom
  62Joste Woerd
  63TamoVogel
  64JanLeusink
  65FonsKl.Gunnewiek
  66JoostBaak
  67Anke MarjoleinSimmelink
  68Tonniete Bogt
  69ChrisRoerdink
  70NiekBoevink
  71Hanste Grotenhuis
  72HennyBoevink
  73DirkPardijs
  74MerijnWesthoff
  75GeorgKoens
  76LeoFloor
  77WimLubberdink
  78PaulScholtenlo
  79Gerardter Woord
  80GerardOortwijn
  81BennieSchot
  82HaicoAverdijk
  83HermanBaak
  84LeoKolkman
  85BasBollen
  86PieterKoeman
  87Christe Hennepe
  88SanderHuls
  89MaykelKuipers
  90ErikHeinen
  91DickWagendorp
  92JanRelker
  93JaccoRoerdink
  94DylanTimmerman
  95Gert JanSchot